Forside

Formålet med denne hjemmeside er, at fremme informationen om racerne Skinny og Skinnybærer da det er forholdsvis nye racer, og der forefindes meget misvisende og forkert information om disse, rundt omkring.
Denne hjemmeside fungerer udelukkende som en oplysningsside om disse racer.
Skinny racen hører hjemme hos Ruhårsklubben som special klub under DMK.